poniedziałek, 28 marca 2016

13:14___16:38____06.02____1943____Error


   26 wrzesień 1981 roku. Dziecko które miało się narodzić nie przyszło na świat. Nigdy nie istniało. Nigdy nie miało prawa bytu. Pisane istnienie nie nastąpiło. Kompilacja zdarzeń i zakrzywień w napisanej historii powoduje przekłamania rzeczywistości. W wyniku braku zapotrzebowania na paliwo które miało zostać wypalone w drodze do szpitala powoduje upadek jednej ze stacji benzynowych. Niezajęte w szpitalu łóżko trafia do naprawy w wyniku której mechanik traci palec. Zostaje zwolniony z pracy. Brak środków do życia i choroba jednego z jego dzieci wymazuje z historii kolejną rodzinę wpisaną w los 15 lat później.
   Z braku zapotrzebowania nie zarabia jedna z firm rowerowych. Rowery które miały zostać zakupione dla dziecka pozostają w sklepie. To daje łańcuch zawirowań spowodowanych jednym nadmiarowym egzemplarzem. 

   Nigdy też nienarodzone dziecko nie trafiło do szpitala. To spowodowało brak pewnych zależności między ludźmi oraz braki znajomości i braki w wyposażeniu aptecznym w Anglii. Sztuka leków trafia do innego potrzbującego.
   Brak spójnośności wywołuje falę zakupów na drugie (a w nowej rzeczywistości pierwsze) dziecko rodziców. wykupione kilka lat po terminie rzeczy zmieniają nieco obraz gospodarki. Rzeczy które miały pozostać zostają zakupione.
  Mija kilka lat. Nierozpoczęta szkoła zostawia miejsce innemu uczniowi. Za kilka lat będzie bogaty. Powstanie z jego ręki kilka hoteli i dwa domy dla bezdomnych o wysokim standardzie. Obecnie ich nie ma i nigdy nie było. Miejsca pod budowę hoteli zostają przeznaczone na coś innego. Domy dla bezdomnych nigdy nie zmieniają oblicza i standardów w takich ośrodkach.

   Brak miejsca w szkole podstawowej to również brak miejsca w liceum. Kilka osób nigdy nie dostało po mordzie. W wyniku czego nigdy nie zaistniały sytuacje które miały miejsce. pociągnęło to za sobą falę zmian w kolejnej szkole.
   Pierwszy zegarek elektroniczny nigdy nie został ukradziony. Złodzieje się nie wzbogacili. Nie było w domu awantury, ojciec się nie zachlał i nie pobił matki złodzieja i samego złodzieja. To zapowiedziało nieprzewidziane w kartach losu kolejne sytuacje w kolejnej rodzinie.
   Kilka lat później nienarodzone dziecko nie poznaje swojej pierwszej miłości. Dziewczyna zachodzi w ciąże z wówczas obecnym kochankiem. Do dzisiaj pozostają razem mimo braku wspólnej zażyłości. Dziecko ma lekkie skrzywienie, ale wyjdzie na prostą. Swojego czasu będą o nim pisać w książkach do historii. Będą się o nim rozpisywać wszystkie gazety, znajdzie się miejsce w kilku wieczornych wiadomościach.
   Nienarodzone dziecko również nie trafia na studia. W wyniku czego jego niedoszły kolega nigdy nie poznaje pewnych osób, a przede wszystkim nie poznaje jednej dziewczyny. Dziewczyny, która po zerwaniu z nim wzięła się za nienarodzonego. Brak tej jednej subtelnej zmiany daje poważne następstwa w czasach późniejszych. Nie wyjeżdża ona na stałe do Wrocławia. Pozostaje w Sieradzu gdzie zajmując lokal nie daje możliwości zamieszkania innym. Przy okazji zwalnia miejsce pracy we Wrocławiu, co ratuje z finansowych zaległości kolejną rodzinę.
   Patrząc przez pryzmat rozbitych samochodów nigdy nie dochodzi do stłuczek spowodowanych przez nienarodzonego. Dochodzi za to do innych wypadków w wyniku których traci życie kilka osób. Między innymi osoba mająca pośredni związek z nienarodzonym.
   Nienarodzony nigdy nie poznaje i nie zakłada rodziny. Kolejne byty nie zaczynają istnieć. W wyniku powstałych wypadków spowodowanych nieobecnością nienarodzonego  małżonka nienarodzonego nigdy nie poznaje osób ściśle z nią związanych. Pozostaje jednak w związku z kimś kogo w obecnej rzeczywistości nigdy nie znała. Chłopak przeżywa wypadek którego nie miał z powodu pozostawania razem z żoną nienarodzonego. Dzieci nie mają. zmienia to kolejne rodziny. Niektóre nie powstają, zakładają się zatem inne, które mają wpływ na rozwój kraju taki sam jak nienarodzony.
   Nienarodzony również nigdy nie dostaje pracy. Stanowiska przez niego zajmowane pozostają wolne. Być może nigdy nie powstają. Zmienia to oblicze niektórych firm.


Świat się zmienia. Zależności między czasem, przestrzenią, historią, a przyszłością zostają zachwiane. Być może brak nienarodzonego doprowadził do śmierci niektórych pozornie niezwiązanych osób. A kto wie - może i poprawił znacząco oblicze miasta i innych ludzi.

Jakby to było jakby mnie nie było?
Błędne koło. Może by się coś zmieniło, a może nie. Z pozoru niewielkie nawet zmiany mogą mieć drastyczny wpływ nie tylko na nasze życie, ale na życie setek ludzi. To że nie pojechałeś dzisiaj do pracy samochodem. To że nie umyłeś rąk przed śniadaniem. Być może nawet to że czytasz teraz moje wypociny ma drastyczny wpływ na przyszłe losy. Nigdy się nie dowiemy co by było gdyby...
Udostępnij:    Facebook Twitter Google+